Wil jij een goede, foutloze scriptie? Let dan op de volgende veelvoorkomende fouten! 

Ik heb heel wat ervaring in het nakijken van studieopdrachten voor studenten: scripties, stageverslagen, afstudeeronderzoeken, portfolio’s, reflectieverslagen, betogen en nog veel meer.

Studenten kloppen bij mij aan, omdat ze hun teksten willen laten nakijken door iemand met een groot gevoel voor taal. Vaak hebben ze moeite met spelling, grammatica en het helder formuleren van zinnen.

Waar veel studenten de mist in gaan, is in het bepalen wanneer je woorden wel en wanneer niet aaneenschrijft. Hieronder bespreek ik de belangrijkste regels op dit gebied.

1. Samenstellingen

Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen, die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen. Samenstellingen schrijf je in het Nederlands altijd als één woord. Bij het nakijken van scripties is mij opgevallen, dat veel studenten samenstellingen los schrijven.

Voorbeelden:
– afstudeerrichting
– informatiebijeenkomst
– stageverslag
– reflectieverslag
– onderzoeksvaardigheid
– meetinstrument
– dataverzamelingsmethode
– samenwerkingsverband

Ook wanneer deze woorden in meervoud staan, schrijf je ze als één woord: afstudeerrichtingen, reflectieverslagen, onderzoeksvaardigheden, etc. Een samenstelling kan uit meerdere samengestelde woorden bestaan. Zo is ‘dataverzamelingsmethode’ een samenstelling van ‘dataverzameling’ (wat op zichzelf een samenstelling is van ‘data’ + ‘verzameling’) en ‘methode’.

2. Samenstellingen met deels Engelse woorden

Ook samenstellingen met deels Engelse woorden schrijf je aaneen. Dit is voor veel studenten ‘counterintuitive’, omdat samenstellingen in het Engels vaak los dienen te worden geschreven. Hierin kom ik dan ook veel fouten tegen bij het nakijken van scripties.

Voorbeelden:
– socialmediaberichten, socialmedia-berichten, of social-mediaberichten
– bigdatabronnen, big-databronnen, of bigdata-bronnen
– contentmanagementsysteem, content-managementsysteem, of contentmanagement-systeem
– multiplechoicetest, multiple-choicetest, multiplechoice-test.

Om de leesbaarheid te bevorderen mag je bij deze samenstellingen altijd een streepje toevoegen.

3. Afleidingen

Een afleiding is een woord dat bestaat uit één woord dat ook op zichzelf kan bestaan, en één of meer voor- of achtervoegsels. Ook afleidingen schrijf je aaneen. Ook hierin zie ik zo nu en dan fouten bij het nakijken van scripties.

Voorbeelden:
– beargumenteren (be+argumenteren)
– subvragen (sub+vragen)
– onbedoeld (on+bedoeld)
– inefficiënt (in+efficiënt)
– semigestructureerd (semi+gestructureerd)

4. Samengestelde werkwoorden

Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat bestaat uit twee delen, die ook als losse woorden kunnen voorkomen. Samengestelde werkwoorden schrijf je – indien niet gescheiden door andere woorden – aaneen. Ook hierin kom ik bij het nakijken van scripties, veel fouten tegen.

Voorbeelden:
– plaatsvinden
– bezighouden
– meegeven
– gebruikmaken
– vormgeven

Al deze werkwoorden schrijf je als één woord. Ook vervoegingen van samengestelde werkwoorden schrijf je aaneen. Het is met andere woorden: “Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de Hogeschool van Rotterdam”, “Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van enquêtes” en “Tijdens mijn stage heb ik mij beziggehouden met de volgende werkzaamheden: (…)”.

5.  Niet alles schrijf je aaneen

Je krijgt zo langzamerhand misschien het gevoel dat in het Nederlands alles aaneengeschreven dient te worden. Bij veel studenten zie ik dan ook dat ze overcompenseren: omdat ze vaak te horen krijgen dat ze woorden niet correct aaneen hebben geschreven, schrijven ze andere woorden, die gewoon los moeten worden geschreven, aaneen.

De volgende woorden schrijf je bijvoorbeeld niet aaneen:
– door middel van (dus niet: doormiddel van, of door middelvan)
– stage lopen; stage gelopen (dus niet: stagelopen, stagegelopen)

Soms ligt het aan de betekenis
Soms hebben woorden een andere betekenis wanneer je ze los schrijft, dan wanneer je ze aaneenschrijft. Wanneer ik aanbied dat ik je scriptie kan nakijken voor een bepaald bedrag, doe ik jou een aanbod. Wanneer jij in je scriptie 3 verschillende thema’s behandelt, dan komen in jouw scriptie 3 thema’s aan bod.

Maak je toch nog te veel (of teveel? ;)) taalfouten? Laat je scriptie dan controleren op taalfouten. 

Vind je het toch nog ingewikkeld? Laat je scriptie dan door mij nakijken. Ik verbeter niet alleen de fouten, maar geef ook aan wat ik verbeter. Ik geef aan wat voor fouten jij maakt en help je om in het vervolg zelf betere teksten te schrijven. Je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via: lisa@berlangcommunicatie.nl of via het contactformulier op mijn website.

De afbeelding in de header is van www.freepik.com 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *