Fouten in scriptie

Aaneenschrijven: wanneer wel, wanneer niet?

Wanneer moet je woorden aaneenschrijven en wanneer niet? Veel studenten schrijven woorden die aaneen moeten los, of andersom. Daarom hieronder de belangrijkste regels op dit gebied.

1. Samenstellingen altijd aaneenschrijven

Samenstellingen schrijf je in het Nederlands altijd als één woord. Bij het nakijken van scripties is mij opgevallen, dat veel studenten samenstellingen los schrijven.

Voorbeelden:

 • stageverslag
 • reflectieverslag
 • onderzoeksvaardighei
 • dataverzamelingsmethode


Deze samenstellingen schrijf je ook in meervoud als één woord, bijvoorbeeld: onderzoeksvaardigheden. Ook kan een samenstelling uit meer dan twee delen bestaan, zoals in ‘dataverzamelingsmethode’.

2. Samenstellingen met Engelse woorden ook aaneenschrijven

Ook samenstellingen met Engelse woorden schrijf je aaneen. Ook hierin kom ik veel fouten tegen bij het nakijken van scripties.

Voorbeelden:

 • socialmediaberichten, socialmedia-berichten, of social-mediaberichten
 • bigdatabronnen, big-databronnen, of bigdata-bronnen
 • contentmanagementsysteem, content-managementsysteem, of contentmanagement-systeem

Bij deze samenstellingen mag je altijd een streepje toevoegen. Dat maakt het woord beter leesbaar.

3. Afleidingen moet je ook aaneenschrijven

Een afleiding is een woord dat bestaat uit één woord en één of meer voor- of achtervoegsels. Ook afleidingen schrijf je aaneen. Ook hierin zie ik zo nu en dan fouten bij het nakijken van scripties.

Voorbeelden:

 •  beargumenteren (be+argumenteren)
 • subvragen (sub+vragen)
 • inefficiënt (in+efficiënt)

4. Samengestelde werkwoorden schrijf je ook aaneen

Een samengesteld werkwoord bestaat uit twee delen. Deze twee delen komen ook als losse woorden voor. Samengestelde werkwoorden schrijf je aaneen. Ook hierin kom ik bij het nakijken van scripties, veel fouten tegen.

Voorbeelden:

 •  plaatsvinden
 • bezighouden
 • meegeven

5.  Niet alles schrijf je aaneen

Je krijgt zo langzamerhand misschien het gevoel dat in het Nederlands alles aaneengeschreven dient te worden. Dat gevoel hebben sommige studenten ook. Daarom schrijven ze soms woorden die los horen, aaneen:

 • door middel van (dus niet: doormiddel van, of door middelvan)
 • stage lopen; stage gelopen (dus niet: stagelopen, stagegelopen)

Soms ligt het aan de betekenis

Soms ligt het aan de betekenis of je een woord aaneen moet schrijven of niet. Wanneer ik aanbied dat ik je scriptie kan nakijken voor een bepaald bedrag, doe ik jou een aanbod. Wanneer jij in je scriptie 3 verschillende thema’s behandelt, dan komen in jouw scriptie 3 thema’s aan bod.

Aaneenschrijven of niet: het blijft lastig.

Vind je het toch nog ingewikkeld? Laat je scriptie dan door mij nakijken. Ik verbeter graag de fouten! Ook leg ik graag uit wat je fout doet. Zo leer je om in het vervolg zelf betere teksten te schrijven. Je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via het contactformulier hiernaast.

Neem contact op

Via dit formulier kun je contact met mij opnemen en geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.